background31

26/07/12

2Ki 6:24 En daarna het Bénhadad, die koning van Aram, sy hele leër versamel en opgetrek en Samaría beleër.

2Ki 6:25 En daar was ‘n groot hongersnood in Samaría, want hulle het dit beleër totdat ‘n eselskop tagtig sikkels silwer en ‘n kwart-kab duiwemis vyf sikkels silwer werd was.

2Ki 6:26 En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep ‘n vrou na hom en sê: Help, heer koning!

2Ki 6:27 Maar hy antwoord: As die HERE jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?

2Ki 6:28 Verder sê die koning vir haar: Wat is dit met jou? En sy antwoord: Hierdie vrou het vir my gesê: Gee jou seun, dat ons hom vandag eet; dan kan ons môre my seun eet.

2Ki 6:29 So het ons dan my seun gekook en hom geëet; maar toe ek die volgende dag vir haar sê: Gee jou seun, dat ons hom eet—het sy haar seun weggesteek.

2Ki 6:30 En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeur hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop—die mense het gesien hoe daar ‘n roukleed onder op sy liggaam was—

Hierdie is seker een van die verskriklikste beskrywings van wat die beleëring van ‘n stad werklik beteken. Daar is oor die jare menigte fantasiese boodskappe oor die beskrywing gebring en dit is eintlik wonderlik om te sien hoe die Here vir elkeen uit dieselfde stuk ‘n boodkskap gee.

Die afgelope paar dae egter het hierdie boodskap vir my nuwe betekenis begin kry terwyl ek met harseer toekyk hoe die Afrkikaner volk besig is om vernietig te word. Dit bring my by die onderwerp van my boodskap: ‘n Beleërde Volk!

Dit was nie moeilik in die tyd van hierdie verhaal om te weet dat daar oorlog op die stoep is nie. ‘n Groot weermag het aangekom, baie duidelik sigbaar en ‘n stad omsingel en dit vir ‘n tyd lank beleër en dit het gewoonlik afgehang van die versterkte mure om die stad en hoe goed die stad bewapen was, hoe lank die beleëring sou plaasvind alvorens die werklike geveg begin. In die geval gee dit vir ons ‘n baie duidelike beskrywing van hoe lank die beleëring plaasgevind het – tot ‘n eselkop 80 sikkels silwer gekos het en ‘n kwart kap duiwemis, 5 sikkels silwer werd was. Net om darem die saak duidelik te maak –hier is ‘n beskrywing van wat duiwemis is:

dove's dung: This probably denotes, as Bochart, Scheuchzer, and others suppose, a kind of pulse, or vetches, which the Arabs still call pigeon's dung. "They never," says Dr. Shaw (Travels, p. 140), "constitute a dish by themselves, but are strewed singly as a garnish over cuscasowe, pillowe, and other dishes. They are besides in the greatest repute after they are parched in pans and ovens; then assuming the name leblebby;" and he thinks they were so called from being pointed at one end, and acquiring an ash colour in parching.

Die doel van die beleëring van ‘n stad was juis dit wat hier besig was om plaas te vind, hongersnood! Die idee was om die stad in te neem met so min as moontlik verliese aan jou eie kant. Dus sny jy alle handel af van die stad af deur letterlik toegangs beheer uit te oefen, en in die geval het toegangs beheer waarskynlik beteken, geen toegang. Deur die mense uit te honger, verswak die beleëringsmag die wil van die mense om te veg tot op so ‘n punt dat hulle sommer net oorgee . As jy dan kyk na die verhaal, sien jy dat die koste van beleëring in die geval veel hoër was as net die koste vir ‘n eselkop en duiwemis. Dit het by die punt gekom waar mense hulle eie kinders begin eet het van die honger. Nou sit ons almal hier en bedink die saak en reken so in stilligheid by onsselwers. Ek sal dit nooit doen nie, en miskien sal jy nie, maar jy sal ook nie weet waartoe jy instaat is totdat so iets gebeur en jy tot die uiterste beproef word nie.

Maar hierdie was maar net een stad – Samaria, en wel dis as gevolg van hulle goddeloosheid wat hierdie ding plaasgevind het. Die vraag is egter kan ‘n volk tot op dieselfde punt beleër word , sonder dat jy ‘n fisiese vyand sien laer trek rondom jou, en ek glo dat elkeen wat eerlik met homself wil wees, sal duidelik kan sê: “JA!”

Die volgende vraag wat gevra kan word is: “ Is dit moontlik dat die Afrikaners in Suid-Afrika, onder beleëring is?”

Die heel eerste ding wat mense my dan sal vra is – Waarom hierdie vraag? Wel, kom ons kyk hoekom vra ek hierdie vraag:

 1. Die grens oorlog of bos oorlog or wat deesdae genoem word “ the forgotten war” was nooit geveg om ‘n vyand te probeer oorwin nie, maar om ’n land se inwoners te beveilig. Dit was die beleëring van die volk van ‘n eksterne vyand. Die oorlog was op ‘n punt gestel waar ons redelik duidelik die onderskeid kon tref tussen vriend en vyand, en dienooreenkomstig kon optree. Hierdie oorlog het sy prys gehad, sonder twyfel, elke oorlog het ‘n prys aan mense lewens en as die statistieke wat ek gevind het korrek is, het tussen 700 en 1000 troepe gesneuwel gedurende hierdie tyd. Daar is sekerlik ook ‘n klomp wat vermink is ook, en dit word nie werklik gesê hoeveel nie, maar een ding is seker, hierdie oorlog het die vyand gehou waar ons hom kon sien tot ‘n groot mate. Baie sal ook sê dat ek kortsigtig is in my analise aangesien vele bomme en terreuraanvalle binne die grense plaas gevind het, en dit is waar. Daar was egter ‘n verskil – die verskil was dat ons het ‘n weermag en polisie gehad wat sinvol hierdie dinge kon hanteer. Daar was ‘n prys te betaal vir elkeen van hierdie dinge wat gebeur het, en ‘n persoon wat dit wou doen het geweet wat die prys is as hy gevang sou word.
 2. Strategies na ongeveer 20 jaar van bos oorlog het die vyand agter gekom dat ons nie so maklik sal oorgee nie, ‘n ander strategie moes gevolg word en soos wat enige slim generaal sal doen het hy mense binne die stad gekry om twyfel en onmin te saai om hulle waardes te abdikeer en om selfs te glo dat die ouens wat die land beleër, eintlik baie goeie ouens is. Verder wys hieride vriendelike vyand ook vir jou hoe groot die oormag is wat teen jou land opgestel is, kyk selfs jou broers van die weste het teen jou gedraai, jy staan alleen, jy het geen hoop om dit te oorleef nie. Genoeg omk enige ou se hart te laat smelt.
 3. In dieselfde asem het ons kerkleiers ons begin oortuig van die verskriklike sonde van apartheid, en hierdie mense sal mos weet, want God het hulle geleer. Ons kan hulle volg en hulle sal ons nie verkeerd lei nie, hulle is dan manne van die woord. En hierdie wolwe in skaapklere het daarin geslaag om die volk uit mekaar te jaag en te verskeur. ‘n Tragiese verhaal is dit om te aanskou. Voor die heiden en die kommunis het ons onselwers neergebuig en verneder op grond van die raad wat ons kerkleiers en ons volkleiers aan ons gegee het. Raad wat nie van God af gekom het nie. Nou net die beleëring van die Afrikaner volk binne die stad gekom, as gevolg van verraad, ondermyning en ‘n verskriklike gebrek aan kennis, wat deels deur kerkleiers veroorsaak is en deel deur die nalatigheid van elke Afrikaner wat te lui was om die woord van God op te neem en te leer waaroor die beloftes van God gaan. Want geloof in God is vervang deur die gedagte : “Ek het my kerk, los my uit”, sonder om ooit daaraan te dink dat jy self verantwoordelik is om seker te maak dat “jou kerk “ jou nie belieg en verkeerd lei nie. So dan het die Afrikaner groot geskrik en die vyand in sy midde verwelkom as vriend – hoe kon ons so verkeerd gewees het? – Apartheid, wat ‘n verskriklike vloekwoord!
 4. En die vyand het ons begin oortuig dat hy eintlik ons vriend is en dat ons vir niks hoef te vrees nie, ons sal veilig woon. Net ‘n paar klein veranderinge sal aangebring word – Ons wil net graag hê dat meer swartmense , hulle eie besighede moet opstel. Jy weet dis eintlik baie onregverdig dat net wit mense in bestuurs posisies is, swartes moet ook daar wees, dis mos net reg, of hulle nou geleer het daarvoor of nie, maar ek stem saam met jou kom ons doen dit, solank dit net nie my pos raak nie, my buurman kan maar sonder werk sit, dis nie my probleem nie, ons stry mos elkeen nou net vir ons eie huis. Intussen oortuig ons nuwe vriende ons dat die oorlog nou verby is, maar as ‘n demonstrasie van ons welwillendheid en goedgesindheid moet sekere van ons leiers tereg staan op aanklagtes van oorlogs misdade, en dit klink baie redelik vir ons, en ons se “ja”, hierdie ouens het lelike dinge gedoen, hulle moet gestraf word, en so word ons van ons leiers vervreemd. Verder as ‘n teken van ons goedgesindheid sal ons julle nog ‘n rukkie geleentheid gee om in Suid afrika te boer, ons sal net so duisend, miskien 2 duisend elke jaar vermoor op die plase. Ons sal dit nie vinniger doen nie, sal dit vir julle werk? Julle kan so bietjie geraas maak daaroor, maar nie te veel nie en ons sal seker maak dat die media nie eintlik lus sal wees om daarvan berig te bring nie. Uit die oog, uit die hart, dit het nog altyd gewerk.
 5. Intussen gaan ons groot vergaderings hou en vir almal vertel hoe suksesvol ons was in al ons strewes. Kyk die land behoort nou aan ons. Ons het dit reggekry om julle te vervreemd van julle self en julle God. O, en net so van die os op die jas – Ons God is sterker as julle God, want kyk ons het gewen en julle het verloor. En die arme boerevolkie sak sy kop in skaamte en vernedering. Ons God het ons oor gegee aan hierdie dinge omdat ons die verskriklike dinge – Apartheid, beoefen het. Watter leigstorie is daar nie aan ons verkondig nie – ons God het een kant o0te gestaan omdat ons nie meer in sy weë gewandel het, en sy instettinge en verordeninge onderhou het nie. Wat met ons gebeur het, het niks met apartheid te doen nie. Meer nog as dit gesels ons openlik oor die volgende fases van die “Nasionale Demokratiese Rewolusie”, en ons swaai ons vuiste in die lig en sê sonder om te blik of te bloos ( ons kan in elk geval nie bloos nie), dat geen rewolusie ooit plaas gevind het sonder bloed nie, en dat daar beslis nog nie genoeg bloed gevloei het in Suid Afrika nie. Maar net om seker te maak dat ons nie die ouens is wat gaan bloei nie, kom ons vra julle op ‘n mooi manier om van julle wapens ontslae te raak, want ons is mos nou ‘n demokratiese land en ons het ‘n verteenwoordigende polisiemag om almal te beskerm. So julle het eintlik geen wapens nodig nie, en julle moet ook seker maak dat al julle wapens gelisensieer is, anders verbreek julle die wet, en dit kan nie toegelaat word nie ( ons weet mos dat julle die wet hoog ag, en julle nie die wet sommer sal verbreek nie, dis nie in julle aard nie). Ons wil julle regtig nie hardhandig hanteer nie, onderhou julle maar net die wet. Intussen sal ons rustig voortgaan, en blankes uit hulle poste verwyder en vervang met swartes, ons sal blanke besighede swaarder belas wat nie ons planne implimenteer nie en ons sal by ons kwota van ongeveer 1000 moorde per jaar hou. Is dit nie vir julle ‘n fantasiese ooreenkoms nie, want dit sal jou nie raak nie, net jou buurman, en ons weet al lankal dat jy nie veel omgee vir jou buurman nie)
 6. En so gaan dit nou aan vir die afgelope 18 jaar, en die beleëring van die Afrikaner volk word al hoe duideliker sigbaar. O, ja jy sal geen vyand sien aankom nie, want dis nie meer ‘n bos oorlog nie. Maar hy is daar en hy lê en wag vir die volgende sagte teiken. Vir die volgende vroumens, oumens of kind wat hy kan vermoor in die naam van “ voorheen benadeeld”.

Sal ek dan die punt duideliker tuisbring – die Afrikaner volk was sedert 1966 wat die bos oorlog begin het nog altyd onder beleëring, vir die eerste 20 jaar buite ons grense, en van toe af binne ons grense. Let op hoe die beleëring van die stad plaasgevind het, en jy; Afrikaner wat my nie glo nie, kyk wat met jou mense rondom jou gebeur. Om net ‘n paar op te noem:

 1. Hulle verloor hulle werk om BBEE te bevorder.
 2. Die stad/ land word geplunder van sy rykdomme , kyk net na die bedrog wat ooral plaasvind.
 3. Terwyl alles vir swart gesinne gedoen word, word blankes in plakkerskampe versamel en uitgehonger tot die dood toe, nie veel anders as wat in Samaria plaasgevind het nie.
 4. Die mense op die buitewyke (plase) word geplunder en op die wreedste moontlike maniere vermoor om intimidasie vol te hou.

Ek is seker ons kan hierdie lys heelwat langer maak as ons wil, maar kom ons hou vas net by hierdie paar punte, en sê jy dan vir my of hierdie volk nie beleër word nie. Die ooreenkomste is net verstommend.

Nee, broers en suster, die beleëring van die Afrikaner het sedert 1966 nog nooit opgehou nie, danksy ruggraatlose leiers en verraaiers in ons regering, het hierdie toestand net van geur verander. Volgens beskikbare statistieke, en ek noem dit beskikbaar, want ons regering is bekend daarvoor dat hulle nie van statisiese tendense gebruik maak wanneer dit by die sake kom nie, hulle weier om eens statistieke te hou daarvan, maar sedert 1994 is meer as 30 000 blankes vermoor, as jy dit vergelyk met die hoeveel heid troepe wat op ons grense gesterf het, is die ongeveer 30 keer meer in ‘n paar jaar minder as wat die grens oorlog geduur het.

Maar ek dink wat die meeste van ons betref, sal ons nie ‘n duit omgee nie, solank ons net nie daardeur geraak word nie, is alles net pragtig, wat ‘n mooi reeenboog nasie is ons nie. Ek onthou nog hoe die mamma’s van jong seuns gemurmereer het omdat hulle seuns verpligte diensplig gehad het. Weet julle vandag hoekom dit nodig was, want toe is een kind gedood op die grens, nou word families met baba’s en al uitgewis. Toe is hy met ‘n geweer in sy hand gedood, nou sonder ‘n manier om homself en sy gesin te verdedig word hy en sy gesin eers soos diere mishandel, en dan doodgemaak. Hoe gelyk is die stryd nou?

Dit is waarvoor ‘n volk “Ja” gestem het in 1987. ‘n Volk wat nie geweet het wat hulle God kan doen nie. ‘n Volk wat sy God vergeet het. Dit is wat ons gevra het? Tussen 300 000 en 400 000 Afrikaners in plakkerskampe, dit kon net sowel konsentrasiekampe gewees het, die effek is dieselfde. O ja, jy wat nog iets het, wat nog vir jou gesin kan sorg, jy kan maar oordeel en veroordeel maar vir elkeen sal die tyd kom om weer te kies en dit sal jou laaste keuese wees, daarom raai ek jou dan aan om:

 • Nou jou Bybel op te neem en jou God te leer ken en erns met Hom te maak en nie sommer op enige een te vertrou om jou te leer nie. Die wat ernstig is met God, word deur die Gees van God geleer en sal nie maklik val voor die dwalinge van hierdie goddelose geslag nie.
 • bekend te raak met Sy beloftes en om te leer om op Hom te vertrou en Hom gehoorsaam te wees. Daar is ‘n prys vir gehoorsaamheid. Dit is sekerlik nie maklik nie, maar baie beslis die moeite werd. Onthou, jy het net soveel van Jesus in jou -- as wat jy van Sy gehoorsaamheid in jou het.
 • op te hou om verdeeldheid te saai met strydvrae wat net daarop gerig is om mense in verwarring te bring of te probeer aantoon hoe slim en geleerd jy is, want hoor wat ek vandag vir julle sê: Hierdie strydvrae verstrooi - en het die Here nie self gesê: “ Wie nie saam met my versamel nie, verstrooi.” Niemand het ooit gesê dat jy presies net so moet glo soos wat ek glo nie, maar verdra mekaar en soek eenheid want as jy dit nie doen nie, verstrooi jy en werk jy nie saam met Jesus nie. En weet dit as jy wegloop van jou broer af omdat jou kennis soveel meer belangrik is, of jou openbaring soveel groter is, dan verstrooi jy ook. Moenie jouself bedrieg nie, daarvoor sal ek en jy ook verantwoording doen!

Elke ware Afrikaner, elke kind van God, kyk na die lyding van hierdie volk, veral die kindertjies en die mense in die plakkerskampe, en dit skeur onse harte in vlarde om hierdie dinge te aanskou, en my gees roep uit tot God in ‘n kreet van verskliklike nood en vra net: “ Here hoe kan ek nog ‘n verskil maak, daar is nou net te veel, dis nie asof ek nie omgee nie Vader, maar die vloedgolf van nood het so groot geword, ek weet nie wat om te doen nie Here. Niemand van ons Here is in die posisie om regtig die hoeveelheid hulp aan te bied wat nodig is nie. Selfs die rykstes onder ons se geld sal soos mis voor die son verdwyn in die lig van die geweldige nood van U volk.

En so het die besef tot my gekom, dat daar een groot verskil was tussen Samaria en die Afrikaner volk. Daar was ‘n werklike profeet in Samaria en ek kan amper voel hoe die hartseer en moedeloosheid oor my slaan. Waar is dan die profeet van die Afrikaner volk, die een wat voor die God van alle eeue sal gaan staan en aanhoor wat die raadsbesluite van God is en dit aan Sy volk oordra?

Here, ek kan nie net aangaan om hierdie saak aan te sien sonder om diep in my wese geraak te wees daardeur nie. Ek kan nie na u woord kyk nie my God, sonder om te dink dat wat daar geskrywe staan vir ons geskrywe is tot leering op wie die eindes van die eeue gekom het nie, en as dit dan vir ons tot leering is Here, is ons dan mense wat net vir altyd leer en nooit tot kennis kom nie? Het ons dan so min vertroue in u om ons te help dat ons nie eens kan raaksien dat U die brode en visse vermeerder het nie, dat u vir U volk kos gegee het in die woestyn en dat hulle klere nooit verslyt het nie, dat u hulle hitte gegee in die nag en koelte bedags nie. Dat u vir hierdie volk gesorg het soos geen vader eers vir sy eie seun kan sorg nie en dat ons nou hier kan sit en toekyk hoe ons volk sterf van die honger Here? Waar dan is ons geloof in die outoriteit van Jesus en in die liefde van onse God vir sy volk dat ons selfs nou nog nie ons harte voor u sal skeur en u sal aanroep in angs en benoudheid nie? Ons het naasteliefde nodig Here, sodat ons genoeg vir ons broers en susters kan begin omgee om die grootte naam van onse God aan te roep vir hulp, om beleidenis te doen van ons sonde en ons te bekeer van ons verkeerde weë. ‘n Profeet uit ons midde Here, het ons nodig om hieride volk se hoofde op te lig, ‘n profeet wat sal staan op die ewige woord wat U gespreek het en wat daardie woord sal gebruik om aan hierdie volk te toon, net soos wat Moses gedoen het, net soos wat Elia en Elisa en uiteindelik Jesus en die apostels gedoen het, en deur die krag van tekens en wonders deur die krag van die Heilgie Gees sal opstaan en hierdie volk sal laat moed skep en laat verstaan wie hulle God is. Verheerlik Uself Here in U volk, maar meer nog Here, verheerlik Uself teenoor hierdie heidense nasies wat U erfdeel so verskriklik vertrap, verwoes en uit mekaar uit jaag. Laat dioe nasies weet dat die Here van die leërskare, ywer vir Sy volk. Here, U het nog nooit baie nodig gehad nie, net gewillige en gehoorsame hande en oë wat vol vertroue op u gerig is, en u het nasies verpletter voor u volk. Ek is maar een mens Here, maar u woord leer my dat deur 1 mens U groot dade verrig het, wonderwerke wat se gadagtenis deur eeu heen wergalm, vir die ongelowige absurd, maar vir die wat op die Here vertrou, kos vir hulle siele. Ek het geen behoefte Here, om ‘n leier vir hierdie volk te wees nie, ek het geen behoefte Here om groot te wees in die oë van mense nie, maar ek het ‘n groot behoefte om my God en my volk te dien. Here, u naam is vir my baie kosbaar en ek haat dit dat die volke daarmee omgaan asof dit ‘n vloekwoord is, asof my God gering is, asof my God nie gevrees moet word nie. Ek byt op my tande en ek wil verdelg Here as ek aan hierdie dinge dink, U weet dit Here, want U ken my beter as wat ek myself ken. Laat ons dan nie verder deur woorde alleen spreek nie Here, maar laat ons dade wat in die naam van die Here gedoen word, verslaendheid by volksgenoot en vyand teweegbring, sodat die naam van onse God ge-eer en gerespekteer kan word, dink aan hierdie beleerde volk en wees ons genadig , Vader!

078772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
132
298
76476
3327
6548
78772

Your IP: 54.91.203.233
2018-11-19 22:59