background31

Hierdie is en was nog altyd die primêre doel van die “globalists”. Een wêreld bevolking, almal wat dieselfde taal praat, almal wat dieselfde dink – in elk geval die van ons wat nog genoeg verstand oor het om te kan dink. Almal wat dieselfde glo. Almal wat dieselfde doelwit het. Dit begin so al klink na iets wat ons alreeds van gelees het in die bybel. Dit begin klink soos die “toring van Babel”.

Wat ons egter moet besef is dat hierdie dinge lynreg staan teen die beginsels van die bybel. As jy dus glo in die Woord van God, die geskrewe woord – sowel as die geestelike woord, en laastens die die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, dit is Jesus die Christus, dan sal jy weet dat ons dringend gewaarsku word om weg te bly van hierdie tipe van vermenging af.

Deu 32:8  Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel

Neh 9:22  En U het aan hulle koninkryke en volke gegee en dié volgens bepaalde grense verdeel; en hulle het die land van Sihon, ja, die land van die koning van Hesbon, en die land van Og, die koning van Basan, in besit geneem. 

Isa 10:13  Want hy sê: Deur die krag van my hand het ek dit gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek soos ‘n maghebber neergewerp. 

Die grense van volke is nie iets waarme gekrap en gekarring moet word nie. Maar ons sal nooit leer nie omdat ons nooit wil leer nie. As die bybel dus sê dat alles wat is, alreeds was en dat daar niks nuuts is onder die son nie, dan praat dit ook hier van hierdie multi-kulturele samelewings. Dit is een van die hoof redes hoekom die Romeinse Ryk in mekaar getuimel het en dit is ook die hoofrede hoekom die westerse nasies besig is om te val.

Daar is spesifieke grense vir volke saamgestel en dit is deur God self daar gestel. Ek weet en besef dat vele mense dink dat die wet verval het en dat ons net onder genade leef. Dat alles genade is, dat alles liefde is.

Terwyl ons op die oomblik kyk na Paasnaweek 2018 en weereens tot die diepe besef kom van die geweldige prys wat Jesus aan die kruis betaal het, moet ons ook besef dat Jesus net die seremoniële wette mee weg gedoen het. Die wette van God staan vas, dit is die “Grondwet van sy Vrederyk”. Pasop dat julle nie mislei word nie. Miskien is dit meer akkuraat om te sê: “ Pasop, ons is op gevaarlike grond, want ons is alreeds mislei.” Daar is so baie mense wat glo dat daar geheel en al weg gedoen is met die wette van God, maar dit is nie so nie. Hierdie wette staan vas, en hoewel die wet ons nie kan red nie, is ons steeds veronderstel as gelowiges om hierdie wette te onderhou, nie omdat ons sal red nie, maar reeds omdat ons gered is.

Die grense wat vir volke daargestel is, is een van hierdie wette. Terwyl die meeste van ons kinders van God is, het God baie duidelik vir die Israelvolk gesê om hulle nie te vermeng met ander volke nie, want daar sal gevolge wees. Maar die groot liegstorie van die eeu is dat ‘n alles liefdevolle en genadige God ons vir alles sal vergewe. Die liegstorie is nie dit nie, die liegstorie is dat daar geen gevolge vir ons dade sal wees nie. Dis hierdie liegstorie wat die wêreld in ‘n groot gemors gedompel het. Nou begin ons die wrange vrugte pluk van ons eie dade.

Exo 34:6  En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; 

Exo 34:7  wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. 

Wat is die wrange vrugte: Die botsing van kulture. Almal is so ingestel op integrasie. Julle is welkom om na ons land te kom, solank julle julself integreer in ons kultuur sal ons julle met ope arms ontvang. Terwyl hierdie mense in die minderheid is, sal dit redelik goed werk, maar hoe meer hulle word, hoe meer probleme ontstaan daar, want die mense wil nie regtig integreer nie . Hulle wil hul eie kultuur en leeefwyse behou. Hulle het ander morele en geestelike waardes en dit pas nie in nie. Die gevolg is dat wrywing begin ontstaan, net soos wat ons huidiglik in die weste sien gebeur. Daarmee saam begin verbastering plaasvind en dit maak nie regtig saak hoe hard jy daaroor stry nie, die bybel verbied dit en die gevolge van hierdie verbastering is gewoonlik katastrofies.

Tuisland ontwikkeling in Suid Afrika was bedoel om juis hierdie probleem te probeer hanteer, maar die mense wou dit nie so gehad het nie. Want die wêreld het dit gesien as “apartheid” en diskreminasie. Die doel van die wreld is egter nie in ooreenstemming met die doel van God nie, en Verwoerd is vermoor. Skokkend soos dit mag klink, sit ons vandag met die vrugte van die dinge wat daardie tyd gebeur het. Asof dit nie genoeg was nie, het boerevolk die land op aandrang van ons geestelike leiers oorhandig aan ‘n nasie wat totaal onbevoeg is om ‘n land te beheer. Ja, ons is gedwing deur die wêreld. Maar ek sal altyd vasstaan by die punt dat ons, ons geloof in God verloor het om ons te help en dit het alles toe doen met hoe ons geestelike leiers ons mislei het, en met ons eie laksheid oor wat die woord van God vir ons sê. Ja ons is belieg deur ons sogenaamde godsmanne, maar dit kan net gebeur as jyself nie kennis het nie, omdat jy nie bereid was om dit self te ondersoek nie. Ons leef daardie gevolge vandag.

Vir die van julle wat dit nog nie besef nie, “apartheid is nie ‘n sonde nie”. Die sonde is die oortreding van die wet. Miskien moet jy dan weer die sendbriewe van Johannes lees om te besef hoe die wet vandag nog op ons van toepassing is. God het grense tussen nasies gestel om hulle uit mekaar uit te hou, weg van mekaar af, apart van mekaar as jy wil. Die oomblik wanneer die mens begin dink dat hy beter weet as God wat goed is vir hom, dit is daardie oomblik wanneer die groot probleme begin.

As jy my nie glo nie, kyk maar net na die invloei van die sogenaamde”refugees”in Europa in. Kyk hoe integreer hulle hulself in die Europese samelewing is. Kyk net hoe bots verskillende waardesisteme met mekaar. Dit is presies net soos hier by ons.

Niemand dwing jou om God se wette te onderhou nie, en dit het spesifiek op Israel betrekking, want aan hulle is die wet gegee. Maar as jy dit nie wil doen nie wees dan net bereid om die gevolge daarvan te dra. Die probleem is dat solank jy nie besef dat dit sonde is nie, sal jy aanhou om dit te doen en dit is presies op die punt waar ons kerkleiers, ons verleiers geword het.

078468
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
103
992
75066
3023
6548
78468

Your IP: 54.82.73.21
2018-11-17 22:36