Joh 19:25  En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdaléna.

Joh 19:26  En toe Jesus sy moeder sien en die dissipel wat Hy liefgehad het, by haar staan, sê Hy vir sy moeder: Vrou, dáár is u seun!

Joh 19:27  Daarop sê Hy vir die dissipel: Dáár is jou moeder! En van daardie uur af het die dissipel haar in sy huis geneem.

Joh 19:28  Hierna, omdat Hy geweet het dat alles al volbring was—sodat die Skrif vervul sou word—het Jesus gesê: Ek het dors!

Joh 19:29  En daar het ‘n kan vol asyn gestaan; en hulle het ‘n spons met asyn gevul en op ‘n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring.

Joh 19:30  En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.

Joh 19:31  En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was—want die dag van daardie sabbat was groot—het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.


Ek onthou deur die jare, veral die later jare het my pa baie gesê:

Hy wonder hoekom mense so stry om hier op aarde te bly as hulle werk klaar is. Sy wens en woorde was altyd: As my taak hier klaar is, moet die Here my kom haal, dan het ek geen rede om meer hier rond te hang en ‘n las vir almal te wees nie. Ek het altyd gesit en wonder oor hierdie woorde.

En toe ‘n paar maande voor st 61 ste verjaardag, het hy en my ma nog plantjies in die grond gesit en hy het gesê hy sal rivier toe stap en die pomp gaan aansit sodat die plantjies kan water kry – Hy het nooit terug gekom nie. My broer het hom daar tussen die riete gaan optel. Hy het ‘n massiewe hartaanval gekry en is dood voor hy die grond getref het.

En vir al die jare daarna het ek altyd hierdie woorde van hom onthou en gewonder – was sy werk voltooi?

Hoeveel mense ken ons vandag van wie ons dieselfde vraag kan vra? Wie se werk is ooit voltooi? Ek dink die Here was hom geweldig genadig gewees.

En is ons nie ook maar bekend met onvoltooide take nie?

 1. ‘n Half gelese boek
 2. ‘n gebroke huwelik
 3. Die gras wat nie klaar gesny is nie
 4. Die skottelgoed wat nog nie gewas is nie.
 5. En die lysie gaan aan en aan en aan!

Die saak het my by ‘n baie belangrike ander storie uitgebring. Ek het een aand, nie te lank terug geluister na iemand wat gepraat het oor die lewe van Jesus. Hy het dit baie gedramatiseer, veral die kruis gedeelte.


Die laaste paar woorde van Jesus. En dit is wat hy gedoen het:

Hy het sy hande in die lug gegooi en uitgeroep: Tetelestai.

Die hele saak het my tot stilstand gebring met ‘n geweldige frons op my voorkom. Waarvan praat hierdie ou, wat is “Tetelestai”

En toe begin ek soek vir die betekenis van die woord:  In ons Afrikaanse bybel word dit vertaal as:

Dit is volbring!

Die Engelse vertaling se: It is finished.!

Dit is ook belangrik om daarop te let, net presies wat het Jesus gesê?

Hy het nie gesê, Ek is klaar nie, hy het gesê – Dit is klaar, dit is volbring….it is finished.

The work that I set out to do is finished!

Het Hy regtig die woord: “Tetelestai” uitgeroep op die kruis? Dit is baie onwaarskynlik aangesien dit ‘n Griekse woord is. Hy sou waarskynlik die Hebreeuse woord uitgeroep het. Johannes het sy saak net in Grieks gestel. Dit verander egter nie veel aan die saak nie.

Maar by nadere ondersoek sal jy vind dat die woord ‘n baie spesiale betekenis het. Dit is afgelei van die woord

“Teleo” wat beteken – om tot ‘n einde te bring, klaar te maak, voltooi of dan om jou doel te bereik.

Die woord dui op die suksesvolle afhandeling van ‘n taak of ‘n saak.

Dis ‘n woord wat jy sal gebruik as

 1. jy jou graad voltooi het, of
 2. die laaste paaiement van jou motorkar betaal het.
 3. Of ‘n berg uitgeklim het
 4. Of oor die wensstreep gegaan het na ‘n 10 km wedloop.

Maar daar is heelwat meer tot die woord as net dit. Ek sal dit vit julle in Engels voorlees sodat die betekenis daarvan nie verlore gaan nie:

“But there’s more here than the verb itself. Tetelestai is in the perfect tense in Greek. That’s significant because the perfect tense speaks of an action which has been completed in the past with results continuing into the present. It’s different from the past tense which looks back to an event and says, “This happened.” The perfect tense adds the idea that “This happened and it is still in effect today.”

When Jesus cried out “It is finished,” he meant “It was finished in the past, it is still finished in the present and it will remain finished in the future.”

Tetelestai, then, is the Savior’s final cry of victory. When he died, he left no unfinished business behind. When he said, “It is finished,” he was speaking the truth.”

Die groot vraag is nou – Wat is voltooi?

Dit hang nou natuurlik baie af van, watter skrywer se saak jy lees, want dit varieer baie, maar een goeie opsomming daarvan is in Matthew Henry se kommmetaar te vinde :

1. The malice of his enemies was finished. By nailing him to the cross, they had done their worst. There was nothing more they could do to the Son of God.

2. The sufferings ordained by God were finished. Many times during his ministry, Jesus spoke of “the work” he was sent to do and of the “hour” of trouble that was coming. He once spoke of a “baptism” of suffering he must undergo. All those things were ordained by God. None of them happened by chance. Even the evil plans of the Jews fit somehow into God’s greater plan to save the world through the death of his Son (Acts 2:23). But those sufferings were now at an end.

3. All the Old Testament types and prophecies were fulfilled. Matthew Henry lists a number of examples—He had been given vinegar to drink (Psalm 69:21), he had been sold for 30 pieces of silver (Zechariah 11:12), his hands and feet had been pierced (Psalm 22:16), his garments had been divided (Psalm 22:18), and his side was pierced (Zechariah 12:10). There are many other prophesies surrounding his death. All those had been or very soon would be fulfilled.

4. The ceremonial law was abolished. As Romans 10:4 puts it, Christ is “the end of the law.” It finds its completion and fulfillment in him. Therefore, all the Old Testament rules concerning animal sacrifices are set aside. And the rules and regulations concerning the priesthood are out of date since the Greater Priest has now laid down his life for his people. Those laws pointed to the cross. But once Jesus died, they were no longer needed. “The Mosaic economy is dissolved, to make way for a better hope.”

5. The price of sin was paid in full. Do you remember the words of John the Baptist when he saw Jesus? He called him “The lamb of God who takes away the sin of the world.” (John 1:29) That “taking away” of sin was accomplishment by the death of our Lord.

6. His physical sufferings were at an end. “The storm is over, the worst is past; all his pains and agonies are at an end, and he is just going to paradise, entering upon the joy set before him.”

7. His life was now finished. When Jesus cried out “It is finished,” he had only a few seconds to live. All that he had come to do had been fully accomplished. His life and his mission came to an end at exactly the same moment.

8. The work of redemption was now complete. This is undoubtedly the major meaning. Matthew Henry expands on what Christ’s death accomplished in four statements, each one beginning with the letter F. The death of Christ provided a …

A. Full satisfaction for sin

B. Fatal blow to Satan

C. Fountain of grace opened that will flow forever

D. Foundation of peace laid that will last forever

 

Maar die woord Tetelestai het nog meer betekenis as dit!

Dit beteken ook: Die sonde van die wereld is ten volle betaal. Hierdie woord is hoofsaaklik gebruik in die 1ste en 2de eeu na Christus om aan te dui dat jou skuld ten volle betaal is.

As ‘n person in die tronk gegooi is om ‘n vonnis uit te dien is daar ‘n kaart aan sy deur vasgespyker met al sy oortredinge daarop aangeteken. Wanneer hy dan sy tyd klaar uitgedien het, het die tronkbewaarder op die kaart die woord “tetelestai” geskryf, wat beteken, ten volle betaal!

As jy dan iemand geld geskuld het, en jy het die laaste sent betaal, dan is op die kwitansie ook geskryf – Tetelestai. – die ding is nou joue!

Maar kom ons maak hierdie saak nog ‘n bietjie meer prakties:  2 Weke terug het SAP my gevra om Durban toe te gaan en vir hulle ‘n stuk werk daar te doen. Hulle het vir my ‘n vliegtuig kaartjie betaal, my kos betaal en ‘n huurmotor. Wie van julle sou lus wees om weer vir alles te betaal, nadat dit betaal is. Niemand van ons is so dom om dit te wil doen nie! As dit betaal is, is dit betaal, dan het jy mos maar net die gebruiksreg daarvan vir die tyd wat dit betaal is, nie waar nie?

So watter skuld sal jy nog vir jou sonde wil betaal, en vir watter een van jou sondes het Jesus nie betaal nie?

Woede                                                betaal                   teleo

Onbeheersde ambissie                       betaal                   teleo

Skinder                                              betaal                   teleo

Lieg, ongehoorsaamheid, trots…. En die lysie kan niet aangaan, on sweet mos – betaal              teleo

As hy dan alles betaal het, wat wil jy nog betaal?


Is dit nie ‘n bietjie absurd om vir iets te wil betaal, wat alreeds voor betaal is nie?

Kom ons let nou op – Hier is 3 beginsels wat geld ten opsigte van die woord: “Tetelestai”

 1. Omdat die skuld ten volle betaal is, is die werk van redding voltooi! Die skuld is betaal, die werk is gedoen, die offer is gebring….sela…en aangesien die werkwoord in die  in die verlede, hede en toekomstige tyd geskryf is,  was die skuld wat betaal is, voldoende vir altyd. Die voltooide werk van Christus is nie net ‘n oulike slagspreuk nie, dit is ‘n gewigtige geestelike waarheid.” What Jesus accomplished in his death was so awesome, so total, so complete that it could never be repeated. Not even by Jesus himself. His work is “finished.” There is nothing more God could do to save the human race. There is no Plan B. Plan A (the death of Christ) was good enough.”
 2. Aangesien dit wat Jesus gedoen het aan die kruis so absoluut volmaak voltooi is, sal enige iets wat ons daarby probeer sit, total uitloop op mislukking. Die Dallas Theological Seminary som hierdie saak soos volg op – en weereens verskoon die Engels, maar ek is so versigtig om nie van die waarhede van hierdie saak te laat verlore gaan deur vertaling nie, dat ek besluit het om dit in die oorspronklike taal te hou. Ons almal verstaan tog Engels:

“We believe that, owing to universal death through sin, no one can enter the kingdom of God unless born again; and that no degree of reformation however great, no attainments in morality however high, no culture however attractive, no baptism or other ordinance however administered can help the sinner take even one step toward heaven; but a new nature imparted from above, a new life implanted by the Holy Spirit through the Word is essential to salvation, and only those thus saved are the sons of God.

We believe, also, that our redemption has been accomplished solely by the blood of our Lord Jesus Christ, who was made to be sin and was made a curse for us, dying in our place and stead; and that no repentance, no feeling, no faith, no good resolutions, no sincere efforts, no submission to the rules and regulations of any church, nor all the churches that have existed since the days of the Apostles can add in the very least degree to the value of the blood, or to the merit of the finished work of Jesus Christ”.

 

Jesus het vir alles betaal. Jy hoef vir niks te betaal nie en as jy dink jy moet vir iets betaal, dan dink jy dat Jesus nie vir alles betaal het nie. Dis baie eenvoudig, is dit nie? Daar is absoluut geen middeweg hier nie, dis of die een, of die ander. Jesus het dit gedoen, sodat jy dit nie hoef te doen nie.

 

 1. Aangesien Jesus dit gedoen het, het jy basies net een ding om te doen, jy kan of die versoening aanneem of jy kan dit verwerp. Sankey het meer as ‘n 100 jaar gelede ‘n samestelling van ‘n klomp liedjies gemaak. Lied nr 142 sluit die volgende in:

 

Nothing either great or small—

Nothing, sinner no.

Jesus did it, did it all,

Long, long ago.

“It is finished!” yes, indeed.

Finished every jot:

Sinner, this is all you need—

Tell me, is it not?

 

Kom ons dank dan vir Jesus dat hy geen saak onafgehandeld gelaat het nie. Hy het alles afgehandel wat hy gekom het om te doen, soos die Vader van hom gevra het.