background31

Mal 3:14 Julle het gesê: Dit is tevergeefs om God te dien, en wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die HERE van die leërskare te wandel?

Mal 3:15 En nou prys ons die vermeteles gelukkig; nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe, gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry!

Mal 3:16 Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.

Mal 3:17 En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.

Mal 3:18 Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Ons het sekerlik ‘n tyd bereik in die geskiedenis van die wêreld waar dinge baie vinnig heeltemal skeef kan loop. Baie van ons praat dan ook oor hierdie dinge as ons bymekaar kom en dit is nie iets waarop ek wil fokus nie. Hier is verskeie skakels op die webblad wat vir elkeen wat belangstel baie inligting aangaande die dinge sal gee, maar waarop ek wil fokus vanoggend is een enkele gedagte en dit is:

“Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek”. Die groot vraag is wat het hulle oor gepraat? As hierdie heiliges net gepraat het oor die verskriklike dinge wat besig is om te gebeur so dit sekerlik nie veel betekenis gehad het nie, maar ek glo dat hulle oor baie meer as dit gepraat het.

Dink aan die volgende skrifgedeelte:

Joe 2:28 En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

Joe 2:29 En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

Kom ons dink nou weer oor waaroor die heiliges sal praat wanneer hulle bymekaarkom en ons mag dalk vind dat hulle wel sal praat oor die ongeregtigheid wat hoogty vier, maar hulle gaan ook praat oor die dinge wat God aan elkeen bekend gemaak het. As ons dan bymekaar kom en praat oor beelde en gesigte en drome en profesië, dan glo ek begin die oordenkinge van onse harte guns vind in die oë van onse God, want ons is besig om oor Sy dinge te praat, hoewel in die konteks van die wêreld rondom ons. En as die heiliges alles wat hulle van God ontvang deur drome en gesigte en ander openbaringe bymekaar begin sit, dan begin ons mekaar se beelde en drome en gesigte bevestig en dit is waar ons dan regtig opgewonde raak in die Here. Dit is absoluut wonderlik wanneer die kinders van God met mekaar begin deel op hierdie vlak want daar is groot bemoediging daarin.

Ons moet tog nooit dink dat ons net bymekaar moet kom gedurende eredienste nie. As ek en jy dan daarvan hou om met ons familie te kuier, jou bloed broers en suster waarvan baie nie glo soos wat jy glo nie, hoeveel te meer behoort die kinders van God met mekaar te kuier om die dinge van ons Vader te bespreek. Ek praat hier van wanneer God se ware kinders werklik met mekaar begin kuier om ‘n tafel en oor Sy dinge praat. Hieruit leer ons hoe God beweeg tussen ons en vir elkeen iets anders gee, maar as ons met mekaar dit bespreek, dan begin ons ‘n groot beeld vorm van wat werklik aangaan.

Ek glo dat die Here gee vir elkeen volgens sy “instrument” as jy wil en as al hierdie instrumente begin saam speel sal ons die melodie hoor van die orkes. Dit is ook waaroor hierdie webblad gaan: Om die pêreltjies wat God aan elkeen van ons gee met mekaar te deel en so ‘n skatkamer van lig en glans op te bou deur ons opgewondenheid, dankbaarheid en blydskap in die Here.

086016
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
381
1518
80153
5056
5515
86016

Your IP: 18.212.93.234
2018-12-15 19:47