background31

Ons hoor so baie mense altyd se – ja daardie een is nie bereid om iets te doen nie, maar hy verwag van iemand anders om dit te doen. Dis daardie mense wat se – moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek se. Die hartseer hiervan is, dat daar baie mense is wat glo dat ons Vader wat in die hemel is, ook so ‘n persoon is, wat self nie bereid is om iets te doen nie, maar van ons verwag om sekere dinge te doen wat vir ons te swaar is om te dra, daarom wil ons eerder nie vir Hom lewe nie.

Maar is dit waar?

Ons Vader het eerste opgetree:  Let mooi op wat gese word in die woord - -

Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Rom 8:32  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

Rom 8:33  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.

2Co 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

 

Wat vra ons Vader dan van ons?

Joh 6:28  Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?

Joh 6:29  Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.

Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

 

Hoekom vra Hy dit van ons?

Php 3:9  en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;

Php 3:10  sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,

Deur die geloof word jy geregverdig. Geloof bring Krag!

 

Deur die geregtigheid verkry jy krag --- om wat te doen?

 

  1. Vir beskerming

Eph 6:10  Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

 

  1. Vir die werk wat jy moet doen!

2Co 10:3  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

2Co 10:4  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

2Co 10:5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

2Co 10:6  en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

 

En hierdie werk manifesteer baie keer in die sienlike, daarom het ons almal wat geregverdig is in Christus hierdie opdrag ontvang:

 

Mat 10:5  Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

Mat 10:6  maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat 10:8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

 

En die enigste rede hoekom ons nie suksesvol sal wees in ons taak nie is:

(Petrus loop op die water)

Mat 14:31  En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?

En dit word ook be-aam in:

Mat 13:57  En hulle het aanstoot aan Hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle: ‘n Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis.

Mat 13:58  En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie.

En (maansieke kind)

Mat 17:17  Toe antwoord Jesus en sê: o Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom hier vir My.

Mat 17:18  Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af.

Mat 17:19  Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?

Mat 17:20  En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

 

Ek wil afsluit net met die gedagte vanaand:

Moenie meer glo in jou sonde as in die werk wat Jesus vir ons kom doen het nie. Maak Paulus se woorde jou eie:

Gal 2:6  Maar van die wat in aansien was—wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie; God neem die persoon van die mens nie aan nie—hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgelê nie. 

078464
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
154
103
988
75066
3019
6548
78464

Your IP: 54.82.73.21
2018-11-17 22:36