background31

2Co 2:14 Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.

2Co 2:15 Want ons is ‘n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan;

2Co 2:16 vir die laaste ‘n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste ‘n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam?

2Co 2:17 Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.

'n Tyd gelede het ek een Sondag oggend by die kerk gekom vir ‘n erediens en by die portaal ingestap. Dis nie ‘n groot portaal nie, maar eintlik net ‘n deurgang. Aan die einde daarvan is ‘n muur soos ‘n afskorting wat die portaal van die kerk skei en voor die muur is ‘n tafel. Op die tafel is daar ‘n mooi blomme rangskikking. Terwyl ek dan so vir die blomme staan en kyk sê een van die gemeente se oues vir my: “Dis darem wonderlik hoe mense goed kan namaak, so akkuraat, jy sukkel om te onderskei op ‘n afstand of dit eg is”. Daarna het hy vir ‘n oomblik stil gebly en toe voort gegaan en verder gesê: “ Maar as jy nader gaan en ruik aan die blomme, dan kom jy agter dat dit geen reuk het nie”.

En toe tref dit my. Net die ware geloof, die egte geloof het ‘n aangename geur. Daar is baie “christelike gelowe” as jy wil, daar is baie wat op ‘n afstand baie mooi en eg lyk, maar wanneer jy nader gaan, dan is daar geen reuk van egtheid in dit nie. Dit kom ‘n mens gewoonlik agter wanneer jy na die gemeentelede kyk en hulle toets aan die stukkie wat ek hierbo aangehaal het uit Korinthiers.

Hier word gepraat van die reuk van Sy kennis. Wat is dit? Soos van Jesus self gesê is dat niemand nog ooit gepraat het soos hierdie man nie. Hy het gepraat soos een wat outoriteit het en dit het mense in in harte en siele aangegryp. Die gesag van sy woord het mense verstom en sal ons dan vir ‘n oomblik onthou dat Jesus is die Woord van God wat lewend geword het en onder ons kom woon het en vir ons die krag daarvan kom tentoonstel het die die werking van die Heilige Gees. Daarom moet ons dan by ons geloof die kennis voeg. Mense gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis. Dis so maklik om iemand te mislei as hy of sy nie veel kennis het nie, maar dis heel ‘n ander saak as daardie persoon kennis opgedoen het. Daardie kennis deur die openbaring van die Heilige Gees bring insig in die woord van God. Daardie insig deur die leiding van die Heilige Gees maak van jou ‘n aangename mens, een wat standvastig is, een wat gekom het tot die beeld van ‘n volwasse man. Die geur van so ‘n persoon se kennis bou mense op en bemoedig hulle en versterk hulle. Soos wat mense graag na Jesus geluister het, so luister mens ook graag na die persoon want dit is aangenaam om in die teenwoordigheid van so ‘n persoon te wees, veral sy jy self ook ‘n geredde persoon is.

Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. As die woord wat gespreek word nie met geloof verbind word nie, dan is hierdie persoon wel ‘n aangename geur vir die ongelowige maar die ongelowige sal eerder probeer om deur allerhande redenasies die kennis van hierdie persoon tot niet te maak.

Ons moet ook besef dat hierdie egte geloof nie net vir die mense rondom ons ‘n aangename geur is nie, maar dat die gebedes en gedagtes wat hierdie persoon tot God rig, ook vir God ‘n aangename geur is. Uieindelik as ‘n mens hierna kyk besef jy dat ware geloof maak van jou ‘n aangename mens. Te veel mense dink deur verskriklik ernstig te wees en nooit jou blydskap te wys nie, dat dit wys hoe heilig jy is. Maar in die proses skrik jy alle mense af en vlug hulle weg van jou af. Ander dink weer dat deur die beantwoording van allerhande kwelvrae en diepe ondersoek daarin kan hulle hul heiligheid bewys aan die mense, so verwar hulle dan baie mense se geloof.

Jesus het baie duidelik vir ons gesê dat as ons nie saam met Hom bymekaar maak nie, dan verstrooi ons. So die vraag wat ons moet vra is dit: “ Maak ons bymekaar of verstrooi ons?” Ons moet tog besef dat ons opdrag van Jesus was om die blye boodskap, die evangelie te verkondig en nie om al die kwelvrae van die bybel te probeer beantwoord nie. Dat hierdie kwelvrae interessant is om te ondersoek is waar almal van ons doen dit op een of ander staduim want ons is ook nuuskierig en ons wil graag die dieptes van God se woord ondersoek, en daarmee is daar geen fout nie. As daardie vrae begin oorheers in jou lewe en jy wil dit op almal afdwing omdat dit volgens jou die enigste vaste waarheid is, dan raak dit ‘n probleem, want dan fokus jy op jou eie opgelegte taak en nie meer op die werk wat Jesus ons gegee het nie, en dit is om:

Mat 10:5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

Mat 10:6 maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

Mat 10:7 En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Paulus stel dit vir ons baie duidelik hoe dit moet gebeur:

1Co 2:3 Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing;

1Co 2:4 en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag,

Toets jouself deurlopend aan hierdie saak om te bepaal wat se geur jy afgee. Is dit ‘n aangename geur wat mense aantrek of is dit ‘n geur wat mense van jou laat wegvlug of miskien is daar geen geur nie, soos nagemaakte blomme. Dit lyk mooi van buite af, maar daar is geen essensie in enige iets nie, dis leeg en sonder betekenis. Dis altyd beter om eers jouself te beoordeel, jouself te ondersoek aan die hand van die voorbeeld wat vir ons gegee is want soos Paulus self gesê het, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

Wees dan ‘n aangename geur in jou gemeenskap en wees bly, want ‘n ware gelowige kind van God het baie rede om bly te wees en baie mense sal dit sien en daaroor dink, want dis nie jou woorde wat baie tel nie, maar jou optrede, jou dade waarna mense kyk.

086042
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
270
381
1544
80153
5082
5515
86042

Your IP: 18.212.93.234
2018-12-15 19:50