background31

Die kragtigste getuienis dat Jesus opgestaan het uit die dode, dat Hy lewe en dat Hy vir ons die Heilige Gees gestuur het, kan gevind word in teken en wonders.

Vir myself het ek in 2007 baie tyd spandeer om te leer oor die Heilige Gees gawes. Ek is nie eens seker hoeveel ure ek na kasette daaroor geluister het nie. Ek het dit opgesom en ek het op daardie stadium tot die besluit gekom op grond van die getuienis wat ek uit hierdie opnames gekry het, dat ek dit ook behoort te kan doen.

Ons God is ‘n bonatuurlike God en as ons dan kinders van ‘n bonatuurlike God is, moet ons daardie bonatuurlike aard van God in ons ook hê. Die probleem vir my was egter, my eie ongeregtigheid. Ek is dan so sondig, so onwaardig, ‘n patetiese christen. Ek sal dit nooit kan doen nie. Dis net Heilige manne van die bybel en ander baie Heilige en vroom mense wat sulke dinge kan doen. Ek is onwaardig!

Ek het die boek van Romeine begin bestudeer en een van die eerste dinge wat my opgeval het was:

Rom 1:17  Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.

 

Hoe op hierdie aarde gaan ek ooit so iets kan doen, want niemand is regverdig voor God nie, selfs nie eens een nie. Nou wat nou? Die probleem met hierdie vers is, ons sien nie wat in die eerste deel staan nie en dit het te doen met die geregtigheid van God.

Rom 3:21  Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,

Rom 3:22  die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;

Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

 

Die geregtigheid van God is geopenbaar in Jesus Christus, nie sonder die wet nie, want Jesus het die wet vervul, maar langs die menslike weg wat Jesus Christus is. Hy het ons geregtigheid kom word.

En dit het my gebring by die volgende groot probleem:

Jas 5:16  Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

 

En hier word die probleem weereens beklemtoon.” Die vurige gebed van ‘n regverdige man het groot krag.” Dit is regtig ‘n probleem want wie is dan regverdig voor God? Ek het sekerlik vir 2 maande lank geworstel met hierdie probleem van geregtigheid en regverdigmaking, tot dit uiteindelik by my opgekom het dat hier gepraat word van die geregtigheid van Jesus Christus in ons. Wat dit fisies beteken vir my is dat die bloed van Jesus elkeen van ons wat in Hom glo, bedek. Met ander woorde as ons voor  God die Vader gaan staan onder die bloed van Jesus, dan sien die Vader die geregtigheid van Jesus en nie ons ongeregtigheid nie, want dit is wat Jesus kom doen het. Hy het ons ongeregtigheid op Hom geneem, en sy geregtigheid aan ons gegee. Dus, as ons onder die bloed van die Lam voor die troon van God verskyn, verskyn ons daar in die geregtigheid van Jesus self en so is dit vir ons moontlik om regverdig te wees. Nou staan jy en ek voor God asof ons nog nooit gesondig het nie – en daar is die gebed van die regverdige man!

Dit was een baie groot oomblik in my lewe toe hierdie saak werklik deel geword het van my menswees. Geloof in Christus en die werk wat Hy kom doen het om ons te kom herstel in heerskappy, maak dit vir ons moontlik om in Sy geregtigheid op te tree. Hierdie was my eerste groot deurbraak wat my geloof letterlik lewendig gemaak het.

Vir die eerste keer was dit nou vir my moontlik in my eie gemoed om die gebed van ‘n regverdige man te kon bid, en dit nie omdat ek regverdig is nie, maar omdat ek begin verstaan het wat goddelike geregtigheid beteken, en wat se uitwerking dit in my lewe kan hê.

Ek hoop dat hierdie getuienis vir u ook iets sal beteken. Hierdie was die begin van my pad. Maar dit is ‘n noodsaaklike begin. Baie mense praat oor wonderwerke en vertel van hoe die Heilige Gees deur hulle gewerk het, baie min mense vertel jou ooit van die pad wat hulle moes loop om daar uit te kom.

Vir party mense is dit maklik, vir ander soos vir my, wat alles moet verstaan, was dit ‘n harde pad. Ek is ‘n mens wat ondersoek, wat vrae vra, wat wil weet en wat wil verstaan. Dis hoe ek aan mekaar gesit is. Maar dit is ook so, dat as ek eers die ding gevat het, laat vaar ek dit nooit weer nie, en vergeet ek dit nie weer nie. Daarom kan ek ook nie met minder tevrede wees nie. Ek moet altyd verder, ek moet altyd voorentoe. Want daar is meer om te leer, meer om te verken.

Hierdie pad het egter gely tot die eerste groot wonderwerk in my en my vrou se lewens. Dit het haar lewe indringend verander.

Deel 2 – Die Eerste Wonderwerk:

In 2008 het ek in Pretoria gewerk. Dit het my ook geleentheid gegee om by ‘n biduur groep aan te sluit. Op die stadium het ek niks werklik geweet van Pinkster af nie. Wat wel vir my belangrik was, was om iemand te vind wat my die pad verder kon wys. In die biduur groep is daar deurlopend vir my vertel van wonderwerke wat elkeen van die mense aanskou het. Ek het droë mond daar gesit en luister en gewonder hoe het ek al hierdie dinge vir die eerste deel van my lewe geheel en al gemis, as of dit nie bestaan nie.

So aan die einde van Junie 2008 was ek weer in ‘n biduur. Op daardie stadium het ek 4 dae ‘n week in Pretoria gewerk en ons het elke woensdag aan biduur gehad. Dit was vir my ‘n wonderlike tyd. Al die getuienisse wat ek gehoor het, al die dinge wat ek geleer het. Dit was net te wonderlik gewees.

Dit was ook ‘n tyd waar Zelda ‘n groot rugprobleem ontwikkel het. Blykbaar as gevolg van haar atletiek , is haar rug heelwat ouer as wat sy is. Sy sal maar met rugpyn moet saamleef. Dit het haar lewe en werk drasties beinvloed. By een so ‘n biduur egter het ek vir die mense van haar probleem vertel, en hulle het ewe koel en kalm vir my gesê: “ Gaan salf haar, bid vir haar en sy sal gesond word. Dan kom vertel jy vir ons volgende week van die wonderwerk wat God gedoen het.”

My een groot probleem is, moenie my uitdaag nie. Ek kan nie ‘n uitdaging weerstaan nie. En sonder om 2 keer te dink aanvaar ek daai uitdaging. Dit was die Woensdag aand. Op die stadium het ek n ander groot probleem gehad. Ek het verskriklik gesukkel om te bid, veral in die openbaar. Ek het elke gebed, elke Woensdag aand neergeskryf sodat ek net kon onthou wat ek moes bid. Hier het ek voor ‘n paar probleme te staan gekom:

  1. Ek het nog nooit iemand gesalf nie
  2. My vrou is nie werklik deel van my geloofslewe nie. Sy wou eintlik nie veel met die dinge te doen he nie.
  3. En ek sukkel my tone af om te onthou wat om te bid.
  4. Die laaste probleem was dat ons nie Olyfolie in ons huis het nie. Ons gebruik dit nie.

So Donderdag, deur die loop van die dag, bly hierdie saak my by. Ek is verward en bekommerd, want ek weet nie wat ek nou eintlik veronderstel is om te doen nie. Hoe sal ‘n mens iemand? Is daar ‘n spesiale manier? Wat bid ek oor haar? Is ons veronderstel om te staan, te kniel, op ons mae te lê voor God? Wat moet ek doen? Die grootste probleem is egter, hoe kom ek by Zelda verby, want sy het regtig nie veel van ‘n saak met die dinge nie.

Toe ek by die huis kom, ry ek eers winkel toe en loop koop ek ‘n bottel olyfolie. Terug by die huis, sit ek rond soos iemand wat rooimiere het tot ek dit nie meer kon hou nie en kry haar toe eenkant en se vir haar: “ Ek moet jou salf en vir jou bid en jou rug sal gesond word”.

Haar vraag aan my was: “ Hoekom Ek?” Al wat ek kon dink was om vir haar te sê: “Gaan vra vir die Here”. Wat sy ook gedoen het. Later die aand het sy na my terug gekom en vir my gesê dat dit reg is, ons kan maar dit doen. Ek was egter nie reg nie, want ek het steeds nie geweet wat om te doen nie en sêtoe vir haar dat ek eers ‘n bietjie voorbereidingstyd nodig het. Ek sal haar roep sodra ek gereed is.

Deur Vrydag het ek my biduur leier aan die hande probeer kry, maar ek kon hom nie per telefoon of internet bereik nie. Later het ek gaan oplees op die internet, maar daar is soveel konlikterende sienings, dat ek dit opgegee het.

Op die stadium het ek in my kamer gaan sit en Zelda se gebed vir haar neergeskryf, sodat ek kon onthou wat ek moet bid.

Saterdag oggend 9 uur roep ek haar toe, en sê vir haar dat ek gereed is. Sy staan op haar kniel voor my, en ek salf haar voorhoof en lees die gebed hardop uit en – dit was dit! Geen donders en bliksems nie, geen groot wit lig, geen koue rilling teen my rugraat af, net mooi niks.

Ek is verward en ek is bekommerd terwyl ek voor die televisie gaan sit. Ek kyk nie een werklik tv nie, dink net aan wat nou gebeur het en probeer ‘n gesprek met my ma voer wat op daardie stadium by ons gebly het.

So uur later kom sit my vrou langs my, en sy leuen oor en fluister in my oor vir my: “ek is gesond”.

Dit was sekerlik die grootste verligting wat ek nog ooit gehad het en sonder twyfel die grootste oomblik van my lewe .

Dit is my getuienis van die eerste groot wonderwerk wat God deur my gewerk het. Hierdie een wonderwerk het gedoen wat geen aantal preke kon doen nie. Dit het my vrou gedraai in ‘n paar uur se tyd. Die evangelie is bedoel om verkondig te word met tekens en wonders. Almal sal dit seker nie vat nie, maar niemand sal kan sê, dat net die oorredende woorde van mense aan hul verkondig is nie. Deur die betoning van Gees en krag word mense se lewens verander.

 

Deel 3 – Die Tweede Wonderwerk.

Ons het ‘n houthut agter in ons erf waarin ons vir baie lank klas gegee het vir kinders. Een so middag in Augustus 2008 het ons weer so klas gehad. Ek het so pas my klas voltooi en Zelda het met haar klas begin. Ek het gaan koffie maak en in die sitkamer gaan sit en ontspan vir ‘n oomblik toe my seun ingehardloop kom en my roep. Zelda het seer gekry.

Sy het gegly toe sy by die houthut uitgekom het, en haar voet ernstig verstuit. Sy het voor die hut gesit en huil en haar voet vasgehou. Dit was bitter seer. Ek het haar in die huis ingehelp tot op die rusbank. Ek het my hande om daai voet geslaan en die bloed van Jesus hardop oor die seer voet uitgeroep en ek het dit herhaaldelik gedoen.

Na ‘n paar minute het ons gesien hoe sak die swelsel voor ons oë en hoe word die voet beter. ‘n Paar minute later het sy opgestaan en uitgestap en verder gaan klas gee. Die voet was nog vir ‘n rukkie lank gevoelig, en daarna het sy dit nie eens meer gevoel nie.

Deel 4 – Die Derde Wonderwerk

Terwyl ek by die universiteit gewerk het, dit was in die begin van 2009, was daar baie studente opstande. Op daardie stadium het ek vir my kollega’s  gesê dat ons ‘n bidgroep moet begin teen die ding.

Ek het die bidgroep vir ‘n paar dae gelei en ook vir die mense van die wonderwerke vertel wat aan my vertel is en ook van dit wat ek ervaar het. So by die Woensdag het ek van die dames wat maraton’s hardloop na my toe gekom en my gertel van ‘n stres fraktuur wat sy in haar een voet het. Ek dink dit was die regtervoet.

Ek het vir haar gesê dat ek die volgende oggend haar voet sal salf en vir haar bid vir genesing. Ek het dit dan ook die volgende oggend gedoen. Dit was weer een van daardie gevalle, waar ‘n mens absoluut niks sien gebeur nie en net eenvoudig moet glo dat dit gebeur het.

Ek het die saak daar gelos en nie verder daaroor gedink nie, tot die volgend Maadag toe.

Die vroutjie het na my toe gekom en my vertel dat sy die naweek ‘n half maraton gaan hardloop het, en haar beste tyd ooit gehardloop het, sonder enige pyn. Prys die Here, dit was vir my baie wonderlike nuus.

Een van die mans kollega’s het na my toe gekom en vir my gesê dat dit wonderlik moet wees om geloofs ervaring te hê. Baie mense glo, maar hulle het geen ervaring van hulle geloof nie. Ook hy het die wonderwerk sien gebeur van die vrou aangesien ons almal saam gewerk het.

Hierdie drie wonderwerke het vir my 3 getuies gegee dat Jesus werklik lewe, want in die mond van 2 of 3 getuies sal 'n saak vasstaan. Dit het my egter laat wonder of daar nie dalk meer is nie. In die opvolg gedeelte sal ek begin ingaan op die verdere openbaringe wat ek in die saak gekry het.

word vervolg>>>

 

078784
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
178
132
310
76476
3339
6548
78784

Your IP: 54.91.203.233
2018-11-19 22:59