background31

meaning name

Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?

voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê:

Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel;

Neem dan die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld;

en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

En Hy sal alle werk van die geloof met krag volkome maak,

want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag;

want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is

en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

En Jesus het gesê:

Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê.

Gaan, jou geloof het jou gered.

Julle moet geloof in God hê.

En deur die geloof in sy Naam

het sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak,

en die geloof wat deur Hom is,

het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal.

 

… deur die geloof in Sy Naam

Isa 53:5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Act 4:10 laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.

 

…En deur die geloof wat deur Hom is

       1Co 12:7-11 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

       Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;

       aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;

       aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

       Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

Het jy geloof in die naam van Jesus dat Hy jou sal antwoord en het jy die Gawe van geloof ontvang sodat Hy alle werk van geloof met krag kan volkome maak?

Hy het geluister terwyl Paulus spreek; en Paulus het die oë op hom gehou, en, toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word,met ‘n groot stem gesê: Staan regop op jou voete! En hy het opgespring en begin rondloop.

 

Bid in geloof tot die Here. Soek Sy aangesig in afsondering. Vernuwe jou gedagtes.

Kom dan, in geloof, onder die geklank van die Woord en wag vir die oomblik wanneer die Gawe van geloof deur Hom gegee is en gee dan die bevel tot oorwinning om jou berg te verskuif/vernietig!

 

Mat_9:22 Mat_9:29 Mat_15:28 Mat_17:20 Mar_4:40 Mar_5:34 Mar_10:52 Mar_11:22

Act_3:16 Act_14:9 Act 14:10 1Co_12:9 Eph_6:16 2Th_1:11 Heb_11:6 Jas_1:6 1Jn_5:4

066832
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
284
1625
61505
6306
8529
66832

Your IP: 54.198.205.153
2018-09-21 04:59