background31

meaning name

Het gister my matriek album uitgehaal om foto's vir 'n skoolvriendin te scan, toe kom ek op die kerk blaadjie af van ons laaste skooldiens. Die versie was daarop:

Jos 1:9 Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

 

Maar die Engelse weergawe is waarop ek wil konsentreer; wat dit duideliker sê:

Jos 1:9 Have not I commanded you? Be strong, vigorous, and very courageous. Be not afraid, neither be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go (Amplified Bible)

 

Dit pas baie in op ons "kings and priests" boodskap en warrior princess.

Have not I commanded you?

Be strong,

Be vigorous

Be very courageous.

Be not afraid,

be not dismayed

the Lord your God is with you wherever you go

 

Dit is vir my 'n baie duidelike boodskap en is "self-explaining" genoeg so ek wil nie in baie detail hierop ingaan nie, behalwe op 1 ding: "Have I not commanded you?"

 

Joh_15:14 Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

 

As ons doen wat die Here ons beveel, dan sal ons Sy vriende genoem word. Het jy al ooit gewonder wat jy van Jesus is? Hy het vir Job en Moses "my kneg" genoem, vir Abraham "vriend van God", vir Maria "begenadigde" en Henog "hy het God behaag". Wat is jou "benoeming"? as ons doen wat Hy ons beveel, sal ons "Sy vriend" genoem kan word.

 

Nou wat is die bevel dan wat ons moet gehoorsaam? Gaan net 2 versies terug in die leesstuk:

Jos 1:7 Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan.

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

 

Hierdie wetboek is veral dit wat opgeskrywe staan in Deuteronomium en dit is hier waar ons in meer detail gaan kyk. My vraag is: hoekom is hierdie woord vandag dan vir my so belangrik? Die getal 7 het weer na vore getree. Ons is nou 7 jaar by Ekklesia gewees en geleer en is nou op ons eie met die bevel om Moses se wette te ken en toe te pas. So het Josua ook onder Moses geleer en moes by hom oorneem en Moses se wette toepas en die volk lei. Op die 1e dag van die 7e maand nadat Nehemia die tempel en stad herbou het, het die volk Esra gevra om die wetboeke van Moses weer voor te lees en dit is nou, hier, vandag, die 7e maand, nadat ons ook ons tempel weer herbou het. Is al hierdie dinge toevallig?

 

Dit is alles goed en wel om die wette van Moses te ken en toe te pas, maar nou gaan jy vra maar het Jesus nie gekom en al hierdie wette tot niet gemaak nie?

Mat_5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

Daar is wel een ding wat ons nou nodig het en dit is die Gees sodat ons hierdie woorde en dade van die wetboek op die regte manier kan toepas volgens die nuwe lewe in Christus, daarom is die woord wat in 2011 ook reeds aan my gegee is, tesame met die woord van 1986, vir my so kosbaar;

 

Isa 59:21 Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.

 

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Jos 1:9 Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

 

Die Here gee 'n opdrag, 'n bevel, Hy die Leërowerste, dat ek die wetboek moet ken en dat Sy woord nie uit my mond moet wyk nie, deur Sy gees wat Hy op my lê, sluit Hy met my 'n verbond en sal ek Sy vriend genoem word en sal Hy met my wees waar ek ook al gaan. Ek hoef niks te vrees nie.

 

Die Here jou God is met jou…. Die Here is my God! Hy is met my!

 

 

 

067049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
325
284
1842
61505
6523
8529
67049

Your IP: 54.196.13.210
2018-09-21 10:49