background31

meaning name

Vanaf Julie het ek gedink en gewerk aan die wette soos voorgeskryf was in Joshua 1, 'n boodskap wat "opgespring" het vir my op 18 Julie

Jos 1:9 Have not I commanded you? Be strong, vigorous, and very courageous. Be not afraid, neither be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go (Amplified Bible)

 

 

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

 

Ek het Deuterenomium deurgewerk maar niks het "uitgespring" nie tot Vrydagaand, 25 September:

 

Rom 13:8 Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul.

 

In die laaste maand het ek baie wipplank gery met my emosies; gesukkel in die klas met die kinders en so ook tuis. Pille het bietjie gehelp, maar daar was steeds iets kort. Toe kom die versie: Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul.

 

Dit het vir my die openbaring gegee van die wet wat nagevolg moet word en waar ek heel tekort skiet. Waar het ek van hierdie pad verdwaal? Donderdagoggend het ek hierdie gedig geskryf:

Seasons

Not the seasons in the world

But the seasons in my daily life…

 

Waking in the calm of the morning

Reading the news of the day

And opening the Word to guide my way….

 

Getting into my gear

Running, pushing the boundaries

to clear the cobwebs away.

 

Changing to rush hour soon after

Planning, packing, getting ready for work

Changes here, challenges there

But busyness always on the glare

 

Then comes the storm

The "I don’t want to" and the "I can't"

Pulling the floor from under my feet

It's something I can't understand

Where is their will, their desire?

Instant grat…

spoon feeding is all they want.

 

Getting home, o my safe haven

But then again, you see it once all over

The silent word, actions shouting loud…

Breaking the last barrier of the day…

 

Winter has come

My feet have crumbled

It is desert land… empty

 

The dam walls have broken

My heart gets washed clean

By the grace of my Lord and Saviour

Am I new for another day

and season

 

Ek dink dit is heel duidelik hier dat my werk en "kinders" 'n frustrasie in my lewe geword het. Die passie en liefde was kort… en ek het gevoel:

Rom 7:19 Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.

Rom 7:20 Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.

Rom 7:21 Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.

Rom 7:22 Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens;

Rom 7:23 maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.

 

Maar ons het hierdie belofte ontvang:

Rom 8:35 Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?

Rom 8:36 Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.

Rom 8:37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

Rom 8:38 Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge

Rom 8:39 of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

 

Christus se liefde is omvattend, selfs wanneer ons struikel en niks sal ons kan skei van Sy liefde. Laat ons dan nou opstaan en…

Rom 13:8 Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul.

 

Jos 1:9 Have not I commanded you?

 

067028
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
304
284
1821
61505
6502
8529
67028

Your IP: 54.196.13.210
2018-09-21 10:48