Kings and Priests

Many people probably wonder why I have chosen this name for the website. Well it is pretty simple.  I believe that this was the primary goal of Jesus first coming, to make us kings and priests as stated in the book of Revelation:
Rev 1:6  And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen. 

This has some really interesting applications when you think about it, because it basically take us out of the Levitical order of priests straight into the Melchizidec order, which is the higher order. I will discuss this later on in more detail, but if you start thinking about this, you should realize that it has far reaching implications.

……………………………………………………………………..

Ek glo dat daar sekerlik baie mense is wat wonder hoekom ek nou juis hierdie naam vir die webblad gekies het. Dit is eintlik baie eenvoudig want ek glo dat dit was die primêre doel van Jesus se eerste koms om ons terug te herstel in ‘n posisie van heerskappy, maar daardie heerskappy moet eers bekragtig word deur jou priesterlike kennis op te bou van die woord van God. Soos ons meer leer van die woord van God, so word ons ook sterker in ons vermoë om te heers oor die skepping wat oorspronlik die opdrag van Adam was.
Rev 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! 

Ek sal later heelwat meer uitbrei op hierdie beginsel en wat dit vir ons inhou. Maar vir nou is dit net eers belangrik om te besef dat dit verrykende gevolge het vir ons geloof, en dat dit inherent ons geloof kan verander na ‘n hele nuwe vlak toe.