Hstk1 -Inleiding

Daar is heelwat kommentaar al gelewer oor die boek van Openbaring. Ek glo ook dat baie mense gedeeltes daarvan reg het, party meer as ander, maar ook dat elkeen wat kommentaar lewer, of dit nou is oor die boek van Openbaring of enige ander boek in die bybel, altyd net gedeeltes daarvan sal reg hê. Want ons sien in ‘n spieël, in ‘n raaisel. Dis die raaisel van die eeue, sekere dinge is alreeds geopenbaar ander moet nog geopenbaar word. Sekere dinge sien ons maklik raak en ander sukkel ons mee.

Die probleem vir almal van ons is die bril wat ons ophet, varal wat die boek van openbaring betref. Ons denke is beinvloed deur ander mense, deur ons kerklike agtergrond en vele meer. Ons kan maar net nie daarby verby kom nie. Hierdie invalshoeke maak ook ‘n groot verskil. Is jy ‘n Futuris, ‘n Preteris of ‘n Historikus? Of dalk is jy ‘n kombinasie van al drie? Al hierdie dinge gaan bepaal hoe ‘n mens regtig na die boek van Openbaring gaan kyk en tot watter gevolgtrekkings jy gaan kom.

Ek is ook nie sonder hierdie invloede nie. ‘n Mens probeer uitbreek en net fokus op wat die woord ons regtig leer, maar die invloede sal altyd daar wees. Ek dink ook nie dat ek 100% korrek is nie, daar is net te veel dinge wat opgesluit is in hierdie boek. Ons moet ook besef dat net soos wat die engel vir Daniël gesê het, die kennis sal deurlopend vermeerder en toeneem soos wat ons nader aan die einde kom

Daarom is dit noodsaklik vir my om hier, voor ek begin net eers duidelik te sê wat ek probeer doen. Van die 3 dinge wat ek genoem het, kan ek met duidelikheid sê dat ek val in al 3 groepe van denke in. Ek glo dat ‘n groot gedeelte van Openbaring alreeds gebeur het. Dat dit afgehandel is en dat ons in die laaste gedeeltes daarvan is. Noodwendig sê ek dan ook dat daar steeds dinge is wat nog moet gebeur.

Hier is ‘n paar belangrike dinge wat ek wil noem voor ek aan die gang kom.

Ek glo nie in dispensasies nie.  Baie kerke vat die ding en hardloop daarmee. niemand kon my nog oortuig dat daar 3 dispensasies bestaan nie. Dit is iets wat ons opgemaak het. Daarvolgens leef ons nou in die dispensasie van die Heilige Gees. Ek kan net geen goeie rede insien hoekom ons God sal wil beperk tot sekere maniere van kommunikasie nie. Maar baie mense hou daarvan en voel gemaklik daarmee. As dit is waar jy ook is, gaan dit nou nie die appelkar omgooi nie.

Die idee van die wegraping. Terwyl hierdie nie die fokus van die studie is nie, beskou ek hierdie wegraping storie as ‘n leuen so reg vanuit die hel uit. Kortliks kan ek net sê dat die wegrapings teorie ontstaan het gedurende die Reformasie as ‘n reaksie op Protestantisme. Dis ‘n teorie wat deur die Roomse kerk opgestel is omdat so baie mense op daardie stadium begin insien het dat die Roomse kerklike stelsel, glad nie ‘n christelike stelsel is nie.

Inherent beteken dit dan ook dat ek nie al vir Daniël se 70ste week storie nie. So baie mense sê dat die profetiese horlosie gaan staan het aan die einde van die 69ste week en weer aan die gang sal kom met ‘n sekere gebeurtenis om die 70ste week aan die gang te sit. Dis twak in my oë. Daniël se 70ste week het glad nie betrekking op wat nou aan die gang is nie, dit verwys direk na Jesus, sy geboorte, dood en opstanding. Met ander woorde, Daniël se 70ste week is al lankal afgehandel, wat my betref in elke geval.

Nou sekerlik die belangrikste van al die dinge wat ek wil noem is dit: die bybel verklaar homself. Ons hoef nie dinge uit die lug uit te gryp nie. Ek glo dat die Here self vir ons sal wys wat sekere dinge beteken uit sy woord uit. Ons hoef nie te raai daaroor nie, ons hoef nie in die donker rond te tas nie. So ons gaan heelwat terug verwys in die bybel terwyl ons besig is met Openbaring sodat ons duidelike verbande kan raaksien. In kort – die bybel verklaar homself!