Hstk1 -Kom ons groet mekaar

Open 1:1  Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 
Open 1:2  wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 
Open 1:3  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. 

Ek dink dit is noodsaaklik dat ons eers moet besef dat hierdie boek die openbaring van Jesus Christus is. Wie Hy is, wat Hy is en sy finale oorwinning oor die duisternis. Die probleem is dat almal van ons altyd meer aandag gee aan die negtiewe dinge en vergeet om werklikt e fokus op die positiewe dinge. Ten opsigte van die boek veroorsaak dit dan dat ons eerder die verskrliklike dier, die draak, die slang raaksien en op hom fokus, tot so ‘n mate dat ons heeltemal vergeet dat hierdie die openbaring van Jesus die Christus is. Die openbaring van lig, van oorwinning! Ons moet die manier waarop ons dink verander.

Ons weet dat Johannes die openbaring ontvang het terwyl hy ‘n gevangene was op die eiland van Patmos. Dit sê al vir ons iets. Johannes was nie alleen op daardie eiland nie. Daar was baie ander kriminele saam met hom daar. dit was ‘n rowwe plek. Te midde van die slegte omstandighede, kom hierdie geweldige groot openbaring tot Johannes. die fisiese omstandighede was geen grap nie en tog sien ons dat Johannes alreeds voor dit ‘n gevangene was. Hy was ‘n gevangene van Jesus Christus.

Hierdie boek kom ook met ‘n seën. Salig is Hy wat dit lees, hoor en onderhou. dis letterlik die enigste boek in die bybel wat so ‘n seën op het. Die boek is so belangrik dat dit so ‘n groot seën bevat. Dit beteken dat daar beslis iets is waaraan aandag gegee moet word. Let op daarna dat daar 3 dinge gesê word, hy wat dit lees, hy wat dit hoor en laastens hy wat dit bewaar of onderhou.