Hstk1 -Kyk Hy kom met die wolke

Open 1:7  Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen! 
open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 

Daar is geen twyfel by my dat Jesus letterlik gaan terugkeer nie. Die probleem is nie dit nie, maar hierdie saak van dat Hy gaan kom met die wolke. Daar is so baie mense wat die boek van openbaring geheel en al letterlik wil opneem. dit kan nie gedoen word nie, Is hierdie ‘n letterlike wolk waarvan gepraat word hier, soos byvoorbeeld ‘n donderstorm wolk?  Ek dink nie so nie. Dit is ‘n boek wat baie simboliek bevat en in die geval is dit nie anders nie. Van die begin af het ek gesê dat ons moet kyk na die res van die bybel om die sleutels te kry om openbaring te verstaan.

Dit is dan nou presies in die geval waar een van daardie sleutels vir ons gegee word in die boek van die Hebreërs:

Heb 12:1  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, 

Let ‘n bietjie op na die volgende:

Eze_10:4  Toe het die heerlikheid van die HERE van die gérub af opgestyg oor die drumpel van die huis; en die huis is gevul met die wolk, en die voorhof was vol van die glans van die HERE se heerlikheid.

Mat 17:5  Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom! 

Daar is heelwat verwysing na die “wolk” waarvan gepraat word. In sommige gevalle was dit regtig net ‘n letterlike wolk gewees, maar in ander gevalle soos wat vir ons duidelik gesê word in Hebreërs, was dit ‘n wolk van getuies. Ek glo ook dat hierdie wolk verwys na 2 groepe mense, die wat reeds gesterf het en saam met Jeus gaan terugkeer in die “wolk”, maar dat Jesus se getuies vandag wat nog in die lewe is, ook ‘n wolk kan wees.

Dan stel Hy homself bekend aan Johannes en ook aan ons –

  1. Ek is die Alfa en die Omega. Dit spreek van sy al-wysheid en kennis. hy weet alles van die begin tot die einde. Hy was in die begin daar gewees en sal daar wees aan die einde van alles.
  2. Wat is, wat was en wat kom -Dit spreek van sy alomteenwoordigheid.
  3. Die Almagtige – Wel ek reken almal weet seker wat dit beteken. Niks is vir Hom onmoontlik nie, Hy is die Skepper. Hy kan alles doen en Hy is in beheer van alles.

Na so ‘n bekendstelling is dit onmoontlik om nie te weet met wie jy te doen het nie.