Hstk1-Laaste Gedagtes

Ons moet besef dat Openbaring nie net “doom” en “gloom” is nie. Dit handel nie net oor die verskriklike  antichris wat aan die kom is nie. Baie mense probeer vir ons vertel dat dit net gaan oor die duiwel en die draak en die verskriklike verdrukking wat gaan plaasvind en die wegraping en al sulke dinge en dat die arme mense wat gaan agterbly, deur verskriklike dinge sal moet gaan. Dit is absurd om te dink dat daar ‘n sogenaamde wegraping gaan plaasvind. Ek sien dit nie in die bybel nie, hoewel baie ander mense dit raaksien.  Wat ek sien en wat ek glo is dat God ‘n regverdige God is.

Hy stel meer belang in geregtigheid as in enige iets anders. In feite word gesê dat Abraham se geloof vir hom tot geregtigheid gereken is. As God dan werklik so ‘n regverdige God is, hoekom sal hy ons spaar terwyl miljoene ander mense oor die eeue moes lei onder ongelooflike verdrukkinge. Eers onder die keisers van Rome en toe later onder die Roomse kerk. Miljoene mense, baie van hulle christene is op grusame maniere doodgemaak. So wat maak my en jou so spesiaal dat Hy ons gaan wegraap voor die klimaks van alles ? Klink dit nie vir jou na ‘n baie onregverdige ding nie?

Ek besef dat baie mense sweer by die wegraping, en ek sal hulle nie keer as hulle daarin wil glo nie, maar wat my betref, sien ek dit nie gebeur nie. Buitendien is die wegraping ‘n Rooms Katolieke teorie wat opgestel is in reaksie op die Reformasie. Gaan bestudeer die geskiedenis daarvan. Voor die Reformasie was daar nooit eens gepraat van so iets nie. Goed, dit daargelaat – Waaroor gaan Openbaring werklik?

Johannes het 4 hoof dinge gesien in die openbaring:

  1. ‘n Verheerlikte Jesus Christus
  2. Die troon van God
  3. Die vrou op die draak – die afvallige kerk
  4. Die nuwe stad Jerusalem – ‘n Herstelde Israel

Met ander woorde, Johannes het 3 positiewe dinge gesien en 1 negatiewe ding. Die enigste negatiewe dinge wat hy gesien het is die vrou op die draak. die ander dinge was positief. Die openbaring was nie net aangaande die antichris nie. Die antichris was maar net 1 van die 4 hoofdinge. As ons na alles kyk in kontek en in die regte proporsie sal ons besef dat die hoof openbaring is nie die antichris nie, maar die Christus self. Dit beteken egter nie dat ons die teenstander moet ignoreer of nie moet raaksien nie. Kry ‘n gebalanseerde siening van openbaring.

Johannes het homself omgedraai om te kyk wie met hom praat. Hy het Jesus erken as die Seun van God, en tog was Jesus nog steeds ook die Seun van Dawid. Wat ons egter moet besef is dat Jesus nie meer as ‘n dienskneg hier staan nie, maar as die Koning van die konings en die Here van die here. Hy staan in sy verheerlike gedaante hier. Ten spyte van dit alles identifiseer Jesus homself nog steeds  as die Seun van die mens.

Die vraag is nou:  Wie aanbid ons? Jesus die dienskneg aan die kruis, of die verheerlike Jesus wat hier staan? Wat my betref, aanbid ek die Jesus wat hier staan in sy heerlikheid.  Hierdie Jesus wat optree in die orde van Melgisedek. En aangesien ons sy liggaam is, staan ons ook in die orde van Melgisedek en moet ons ook optree en regeer op dieselfde manier. Jesus se werk as priester is gedoen toe Hy op die kruis gesê het dat dit volbring is. Nou is Hy die hoërpriester wat op ‘n troon sit en regeer.

Dit is ook opmerklik om te sien dat Johannes se reaksie dieselfde was as Esegiël en Daniël . Hy het ook soos ‘n dooie aan die voete van Jesus geval. Dit is die effek wat ons God op ons het. Wanneer jy in die teenwoordigheid kom van die “EWIGE EK IS”. Sal jy beslis weet dat jy met hom te doen het.