Rigter vir die Afrikanervolk

Afrikanervolk (27 Januarie 2019)

Ek besef dat baie mense ernstig gaan wonder of ek my varkies verloor het. Nee, ek het nie!

Die behoud van ons volk is vasgevang in wat hier onder geskrywe is. Vir die van ons wat gebid het vir ‘n leier/rigter/profeet om op te staan uit die geledere van ons broers, sal hierdie boodskap baie belangrik wees.  Ek noem dit die Paran profesie, by gebrek aan ‘n beter naam vir dit.

As jy wil weet wie ek is kan julle my webblad besoek by : https://kings-and-priests.co.za/ (Ongelukkig was daar ‘n geweldige aanval op my webblad gewees Desember 2018 en is ek nou stadig aan besig om dit weer op te bou). Verder, is ek ook die webblad administrateur van http://israelmusthear.co.za/  (Pastoor F.W.C Neser se webblad).

Ek slegs ‘n boodskapper is, niks meer nie. Ek eien vir myself geen groot titels of enige-iets toe nie, ek is net ‘n broer in die geveg soos al die ander en ek is lief vir my GOD en sy WOORD. Ek stel in niks anders belang as om net hierdie saak suksesvol af te handel nie.

Hierdie woorde het in 2013 tot my gekom terwyl ek in ‘n kerkdiens was en ek het amper 6 jaar gewag vir die tyd om ryp te word sodat dit bekend gemaak kan word. Die pastoor van die gemeente het daardie tyd die stuk in Engels vertaal. En hy sal sekerlik daarvan getuig as dit so vereis word.

3 Dae gelede het die doel en die verklaring van die profesie bekend geword en is op my hart gelê om dit te versprei onder die volk, sodat die persoon wat kennis van tyd en tye het en begrip het van die betekenis hiervan gevind kan word.

Die persoon wat hierdie woorde kan verklaar, is ook die persoon wat as die Rigter van die Afrikaner volk sal optree . Op hom sal die Gees van God rus en voor hom sal geen vyand bly staan nie. (Dit is my oortuiging dat die Afrikaner volk staan voor sy tweede Bloedrivier en dit is baie naby maar die geveg sal eers in die geestelike oorwin moet word voor die fisiese geveg kan plaasvind).

Hierdie is ‘n wonderlike dag, want die Here onse God het ons gebede verhoor. Die een wat dit reg uitlê is die leier wat “Die Ewige  EK IS” gesalf het om hierdie volk te lei in hierdie tyd. Baie mense sal vandag oor hierdie paar woorde struikel en val.

20 Maart 2013 (Die Paran Profesie)

Want kyk die Here Here trek op uit Paran en Sy voete is vuurvlamme en waar Hy trap is die aarde verskroei en Hy strek sy linker arm na die ooste en berge wankel en die see verlaat sy grense en sleur die mensekinders mee, en Hy strek Sy regterarm na die weste uit en donker wolke trek op uit die noorde en die dag word donker en in die skemer, donder en blitse, ‘n geweldige groot verskrikking en Hy rig sy aangesig na die suide en die mensekinders soek skuiling in grotte en gate, soos die das kruip hul weg in skeure en harte bewe van angs en vrees want stormwind is Sy asem, verwoesting by elke asemteug.

Die Engelse vertaling:

Behold for the Lord moves out of Paran and His feet are as flames of fire and wherever He treads the earth is scorched and He stretches out His left arm to the East and mountains shake and the sea is removed from its boundaries and drags the people [Sons of Adam] with it, and He stretches out His right arm to the West and dark clouds gather out of the North and the day darkens and in the dusk thunder and lightning, a large violent terror and He directs His countenance towards the South and the people [Sons of Adam] seek shelter in caves and crevices, as the rock badger they hide in the crevices and hearts shake with anxiety and fear for the tempest is His breath, destruction with every breath.

(Wat die verklaring betref: Indien daar mense is wat glo hulle het die verklaring gekry, kan hulle vir my email: pieter161268@gmail.com . Ek sal dan vra dat ‘n groep van ons gelowige leiers bymekaar sal kom om as getuies op te tree by die beoordeling van die saak.)

 

Pieter Pretorius

Naskrif: Ons het een geleentheid om nou reg te kies – mag dit wees dat ons, onse God nou meer sal vertrou as in 94. Die erns waarmee hierdie saak benader gaan word, sal die toekoms van die volk bepaal. Verder sal ek geen boodskap soos hierdie ooit uitsit tensy ek ten minste een bevestiging daarvoor ontvang het nie. Daardie bevestiging is ook gekry, want in die mond van 2 of 3 getuies sal ‘n saak vas staan.