Tydgenote

Hand 13:36  Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien, 

Wat sal ons vandag vir mekaar sê? Het ons, ons geslag gedien volgens die raad van God? elkeen sal sekerlik hierdie vraag vir homself moet antwoord. Maar dit is op ‘n individuele vlak. Wat van “op-volks-vlak”? Is ons deel van die Afrikaner volk? Hoe het ons, ons geslag gedien en sal dieselfde van ons gesê kan word as wat van Dawid gesê is?

Maar kom ons trek die geskiedenis nader aan onsself. Soveel mense is opgetrek oor Bloedrivier of oor die slag van Majuba of ‘n ander groot gebeurtenis in ons geskiedenis. Moet my nie verkeed verstaan nie, dit is groot gebeurtenisse wat in daardie geslagte se tyd plaasgevind het. Wat het ons, hierdie geslag om op te roem in die Here? Dit wil voorkom asof daar niks is nie, want almal hou net aan terug verwys na wat met ons voorouers gebeur het. gister en eergister was wonderlik en goed gewees, ons voorouers het beslis beweeg onder die hand van die Almagtige.

Maar wat van ons, hierdie geslag? Het ons, ons geslag gedien volgens die raad van God?

Hierdie is maar net wat ek dink: Baie mense dien hierdie geslag. Hulle probeer ernstig om ‘n verskil te maak, om te help en om te bou. Baie min mense doen dit volgens die raad van God. Die raad van God is juis die onderskeiding in die saak. Maar hoe durf ek dit sê? Wel ek durf dit sê omdat ek al hoe meer en meer onder die indruk kom dat daar bitter min mense is wat weet wat die raad van God is en vele van die wat wel weet, verwerp dit, omdat daardie raad verouderd is volgens hulle en nie pas in die moderne samelewing nie.

Maar hierdie mense wat die raad van God probeer verander om aan te pas by die moderne samelewing vergeet gerieflikheidshalwe dat God nie verander nie.

Wees versigtig dat jy nie mislei word nie.

Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. 

Die vereiste van God is geloof, nie ‘n mooi en goeie lewe nie. n’ Mooi en goeie lewe is slegs deel daarvan. Om vir die armes te sorg is goed, maar dit vervang nie geloof nie. Geloof laat ons toe om berge te versit, en daar is een massiewe groot berg voor hierdie Afrikaner volk  geplaas wat versit moet word.

Dawid het sy geslag gedien volgens die raad van God omdat hy geloof gehad het. hoe weet ek dit? Doen die moeite en lees weer 1 Samuel 17. Hier is ‘n paar uitreksels , maar lees maar die hele hoofstuk:

1Sa 17:37  Verder sê Dawid: Die HERE wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE met jou wees! 

1Sa 17:42  Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy ‘n seun was—rooierig, met ‘n mooi voorkoms. 
1Sa 17:43  En die Filistyn vra vir Dawid: Is ek ‘n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. 

1Sa 17:45  Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ‘n swaard en met ‘n spies en met ‘n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. 
1Sa 17:46  Vandag sal die HERE jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leër van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel ‘n God het. 

As jy dink dat hierdie maar net grootpratery was van Dawid se kant af maak jy ‘n groot fout. Dawid het sy geloof be-oefen in die veld tussen die skape. so het hy geweet wat hy kan doen met die die krag van die Here, toe hy voor Goliat gekom het. so het hy sy geslag gedien. Hoe dien ons vandag ons geslag?