Uitgeteerde Volk

Soos iemand wat uitgeteer is, so is My volk.

Hulle smag na die goeie kos, maar eet net dit wat nie heilsaam is nie.

Die liggaam is uitgeteer en die siel is vermaer,

Maar steeds smag hul na dit wat nie voed nie.

Die gees is neergeboë en met ‘n hees stem roep hulle na bowe

Maar die hulp sien hulle nie en die lewe voel hulle nie.

Waarlik my volk, julle weg is vir julle verborge

Julle roep bymekaar en sê, Kom laat ons die goeie hoor uit die mond van die die Here,

Maar die goeie laat julle struikel want die leuen dra julle

Platgeslaan lê my volk, want My woord op hulle lippe

Bereik nooit hulle hart.

Afgekap is hulle wortels, sonder rigting is hul weë

Want hulle roep na My, maar wil My nie vind.

Wanneer sal jy dan leer?

Wanneer sal jy begin verstaan?

My weg is vir My eie, My erfenis vir My kinders.

Wat jy weggee sal jy nooit weer vind.

Die leuen sal jy volg, en die waarheid sal jy vermy,

Weet jy nie dat waarna jy soek is ‘n gejaag na wind?